Γλυκέρα, Olea Glykera

Κλαδί Γλυκέρας, Olea Glykera , περιοχή Αρχαίας Θουρίας  – Μυκηναϊκής Άνθειας, Μπουφόραχη, Σουρεύλι 

6 Απρίλη 2018

Κλαδί Γλυκέρας, Olea Glykera , περιοχή Αρχαίας Θουρίας  – Μυκηναϊκής Άνθειας, Μπουφόραχη, Σουρεύλι 

6 Απρίλη 2018

Κλαδί Γλυκέρας, Olea Glykera

Καρποί Γλυκέρας, Olea Glykera

Καρποί και φύλλα Γλυκέρας, Olea Glykera

Φύλλα Γλυκέρας, Olea Glykera

Καρποί , Olea Glykera. Μάζα καρπού 1,13γρ

Σπόροι Γλυκέρας, Olea Glykera. Μάζα νωπού σπόρου 0,230γρ

Μάζα ξηρού σπόρου 0,1860γρ

Λόγος καρπού/νωπού σπόρου = 4,91

Λόγος καρπού/ξηρού σπόρου = 6,07

Advertisements

Οκκελώ, Olea Okkelo

Κλαδί στο στάδιο της καρποφορίας Οκκελώ, Olea Okkelo

1 Απρίλη 2018

Φυτό Οκκελώ, Olea Okkelo, Ψηλή Ράχη, περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας 1 Απρίλη 2018

Καρποί και φύλλα Οκκελώ, Olea Okkelo

Καρποί και φύλλα Οκκελώ, Olea Okkelo

Καρποί Οκκελώ, Olea Okkelo, Μάζα καρπού 1,244γρ

Καρποί Οκκελώ, Olea Okkelo, Μάζα καρπού 1,244γρ

Σπόροι Οκκελώ, Olea Okkelo, Μάζα νωπού σπόρου 0,250γρ

Μάζα ξηρού σπόρου 0,203γρ

Λόγος : Μάζα Καρπού/Μάζα νωπού σπόρου = 4,98

Λόγος : Μάζα Καρπού/Μάζα ξηρου σπόρου = 6,12

Χειλωνίς, Olea Chilonis

Κλαδί olea Chilonis, Χειλωνίς στο στάδιο της καρποφορίας

1 Απρίλη 2018

Κλαδί olea Chilonis, Χειλωνίς στο στάδιο της καρποφορίας

1 Απρίλη 2018

Φυτό Olea Chilonis, Χειλωνίς , περιοχή

Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας  1 Απρίλη 2018

Olea Chilonis, Χειλωνίς κλαδί, φύλλα, καρποί

1 Απρίλη 2018

Καρποί Olea Chilonis, Χειλωνίς , Μάζα καρπού 2,16γρ

Καρποί και φύλλα Olea Chilonis, Χειλωνίς

Φύλλα Olea Chilonis, Χειλωνίς

Καρποί Olea Chilonis, Χειλωνίς , Μάζα καρπού 2,16γρ

Σπόροι Olea Chilonis, Χειλωνίς , Μάζα νωπού σπόρου 0,214γρ

Μάζα ξηρού σπόρου 0,177γρ

Λόγος Καρπού/νωπού Σπόρου=10,09  !

Λόγος Καρπού/ξηρού  Σπόρου=12,20  !!!

Τήλεφος, Olea Tilefos

 

Κλαδί  Τηλέφου, Olea Tilefos, στο στάδιο της καρποφορίας

Κλαδί  Τηλέφου, Olea Tilefos, στο στάδιο της καρποφορίας

Φυτό Τηλέφου, Olea Tilefos,

περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Ταυτότητα φυτού Τηλέφου, Olea Tilefos,

περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Καρποί και φύλλα  Τηλέφου, Olea Tilefos

Καρποί και Φύλλα  Τηλέφου, Olea Tilefos

Φύλλα Τηλέφου, Olea Tilefos

Καρποί Τηλέφου, Olea Tilefos, Μάζα καρπού 2,32γρ

Σπόροι  Τηλέφου, Olea Tilefos, Μάζα νωπού σπόρου 0,392γρ

Μάζα ξηρού σπόρου 0,328γρ

Λόγος Μαζών: Καρπός/Νωπός σπόρος=5,89

Λόγος Μαζών: Καρπός/Ξηρός σπόρος=7.08

Μενέδημος, Olea Menedimos

Κλαδί Μενέδημος, Olea Menedimos,  στάδιο καρποφορίας

Κλαδί Μενέδημος, Olea Menedimos,  στάδιο καρποφορίας

Κλαδί Μενέδημος, Olea Menedimos,  στάδιο καρποφορίας

Κλαδί Μενέδημος, Olea Menedimos,  στάδιο καρποφορίας

Φυτό Μενέδημος, Olea Menedimos, περιοχή Μυκηναϊκής Άνθειας – Αρχαίας Θουρίας, Ψηλή Ράχη

Καρποί και Φύλλα Μενέδημος, Olea Menedimos

Καρποί και Φύλλα Μενέδημος, Olea Menedimos

Καρποί και Φύλλα Μενέδημος, Olea Menedimos

Καρποί και Φύλλα Μενέδημος, Olea Menedimos

Φύλλα  Μενέδημος, Olea Menedimos

Καρποί  Μενέδημος, Olea Menedimos, Μάζα καρπού:1,71γρ

 

Σπόροι  Μενέδημος, Olea Menedimos,

Μάζα νωπού σπόρου:0,300γρ

Μάζα ξηρού σπόρου: 0,236γρ

Λόγος μαζών: Καρπός/νωπός σπόρος=5,7

Λόγος μαζών: Καρπός/ξηρός σπόρος=7,25

 

 

Φίλτυς, Olea Filtis

Κλαδί Φίλτυς, Olea Filtis στο στάδιο της καρποφορίας

 

Κλαδί Φίλτυς, Olea Filtis στο στάδιο της καρποφορίας

Κλαδί Φίλτυς, Olea Filtis στο στάδιο της καρποφορίας

Φυτό Φίλτυς, Olea Filtis, περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Φυτό Φίλτυς, Olea Filtis, ταυτότητα

Φυτό Φίλτυς, Olea Filtis, περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Κλαδιά και φύλλα Φίλτυς, Olea Filtis

Κλαδιά και φύλλα Φίλτυς, Olea Filtis

Φύλλα Φίλτυς, Olea Filtis

Καρποί Φίλτυς, Olea Filtis,  Μάζα καρπού 0,592γρ

Σπόροι Φίλτυς, Olea Filtis,  Μάζα νωπού σπόρου = 0,230γρ

Μάζα νωπού σπόρου =  0,196γρ

Λόγος μαζών: καρπός/νωπός σπόρος=2,60

Λόγος μαζών: καρπός/ξηρός σπόρος=3,02

Μελάμπους, Olea Melabus

Μελάμπους, Olea Melabus, στο στάδιο της καρποφορίας

Μελάμπους, Olea Melabus, στο στάδιο της καρποφορίας

Μελάμπους, Olea Melabus, στο στάδιο της καρποφορίας

Φυτό Μελάμπους, Olea Melabus,

περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Φυτό Μελάμπους, Olea Melabus,

περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Ταυτόπτητα φυτού 6, Μελάμπους, Olea Melabus

Μελάμπους, Olea Melabus, φύλλα και καρποί

Μελάμπους, Olea Melabus, φύλλα και καρποί

Μελάμπους, Olea Melabus, φύλλα

Μελάμπους, Olea Melabus,  καρποί, Μάζα καρπού: 1,52γρ

Μελάμπους, Olea Melabus,  σπόροι,

Μάζα νωπού σπόρου: 0,327γρ

Μάζα ξηρού σπόρου: 0,283γρ

Λόγος μαζών καρπός/νωπός σπόρος=4,64

Λόγος μαζών καρπός/ξηρός σπόρος=5,37