Βάτις, Olea Batis

Κλαδιά Βάτις, Olea Batis στο στάδιο της καρποφορίας

Κλαδιά Βάτις, Olea Batis στο στάδιο της καρποφορίας

Κλαδιά Βάτις, Olea Batis στο στάδιο της καρποφορίας

Φυτό Βάτις, Olea Batis, περιοχή Αρχαίας Θουρίας, Ψηλή Ράχη

Κλαδί και καρποί Βάτις, Olea Batis

Φύλλα Βάτις, Olea Batis

Καρποί Βάτις, Olea Batis, μάζα καρπού 0,716γρ

Σπόροι Βάτις, Olea Batis,

Μάζα  νωπού σπόρου: 0,169γρ

Μάζα  ξηρού σπόρου: 0,14γρ

Λόγος μαζών: καρπός/νωπός σπόρος=4,24

Λόγος μαζών: καρπός/ξηρός σπόρος=5,11