Μελάμπους, Olea Melabus

Μελάμπους, Olea Melabus, στο στάδιο της καρποφορίας

Μελάμπους, Olea Melabus, στο στάδιο της καρποφορίας

Μελάμπους, Olea Melabus, στο στάδιο της καρποφορίας

Φυτό Μελάμπους, Olea Melabus,

περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Φυτό Μελάμπους, Olea Melabus,

περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Ταυτόπτητα φυτού 6, Μελάμπους, Olea Melabus

Μελάμπους, Olea Melabus, φύλλα και καρποί

Μελάμπους, Olea Melabus, φύλλα και καρποί

Μελάμπους, Olea Melabus, φύλλα

Μελάμπους, Olea Melabus,  καρποί, Μάζα καρπού: 1,52γρ

Μελάμπους, Olea Melabus,  σπόροι,

Μάζα νωπού σπόρου: 0,327γρ

Μάζα ξηρού σπόρου: 0,283γρ

Λόγος μαζών καρπός/νωπός σπόρος=4,64

Λόγος μαζών καρπός/ξηρός σπόρος=5,37