Τήλεφος, Olea Tilefos

 

Κλαδί  Τηλέφου, Olea Tilefos, στο στάδιο της καρποφορίας

Κλαδί  Τηλέφου, Olea Tilefos, στο στάδιο της καρποφορίας

Φυτό Τηλέφου, Olea Tilefos,

περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Ταυτότητα φυτού Τηλέφου, Olea Tilefos,

περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Καρποί και φύλλα  Τηλέφου, Olea Tilefos

Καρποί και Φύλλα  Τηλέφου, Olea Tilefos

Φύλλα Τηλέφου, Olea Tilefos

Καρποί Τηλέφου, Olea Tilefos, Μάζα καρπού 2,32γρ

Σπόροι  Τηλέφου, Olea Tilefos, Μάζα νωπού σπόρου 0,392γρ

Μάζα ξηρού σπόρου 0,328γρ

Λόγος Μαζών: Καρπός/Νωπός σπόρος=5,89

Λόγος Μαζών: Καρπός/Ξηρός σπόρος=7.08