Οκκελώ, Olea Okkelo

Κλαδί στο στάδιο της καρποφορίας Οκκελώ, Olea Okkelo

1 Απρίλη 2018

Φυτό Οκκελώ, Olea Okkelo, Ψηλή Ράχη, περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας 1 Απρίλη 2018

Καρποί και φύλλα Οκκελώ, Olea Okkelo

Καρποί και φύλλα Οκκελώ, Olea Okkelo

Καρποί Οκκελώ, Olea Okkelo, Μάζα καρπού 1,244γρ

Καρποί Οκκελώ, Olea Okkelo, Μάζα καρπού 1,244γρ

Σπόροι Οκκελώ, Olea Okkelo, Μάζα νωπού σπόρου 0,250γρ

Μάζα ξηρού σπόρου 0,203γρ

Λόγος : Μάζα Καρπού/Μάζα νωπού σπόρου = 4,98

Λόγος : Μάζα Καρπού/Μάζα ξηρου σπόρου = 6,12

Φίλτυς, Olea Filtis

Κλαδί Φίλτυς, Olea Filtis στο στάδιο της καρποφορίας

 

Κλαδί Φίλτυς, Olea Filtis στο στάδιο της καρποφορίας

Κλαδί Φίλτυς, Olea Filtis στο στάδιο της καρποφορίας

Φυτό Φίλτυς, Olea Filtis, περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Φυτό Φίλτυς, Olea Filtis, ταυτότητα

Φυτό Φίλτυς, Olea Filtis, περιοχή Αρχαίας Θουρίας – Μυκηναϊκής Άνθειας, Ψηλή Ράχη

Κλαδιά και φύλλα Φίλτυς, Olea Filtis

Κλαδιά και φύλλα Φίλτυς, Olea Filtis

Φύλλα Φίλτυς, Olea Filtis

Καρποί Φίλτυς, Olea Filtis,  Μάζα καρπού 0,592γρ

Σπόροι Φίλτυς, Olea Filtis,  Μάζα νωπού σπόρου = 0,230γρ

Μάζα νωπού σπόρου =  0,196γρ

Λόγος μαζών: καρπός/νωπός σπόρος=2,60

Λόγος μαζών: καρπός/ξηρός σπόρος=3,02